นิตยสาร OpenSource2Day นิตยสารโอเพนซอร์สรายเดียวในประเทศไทย และพัธมิตรซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจัดงานนี้ขึ้นจัดงานมหกรรม Linux ในชื่องาน Linux Day Bangkok 2011 รวบรวมนักพัฒนาผู้ใช้และผู้ที่สนใจ Linux เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกัน แสดงความคิดเห็น ความก้าวหน้าและอนาคตของทิศทางลินุกส์ในเมืองไทย เพื่อให้นักพัฒนารุ่นเก่าได้มาให้ความคิดเห็นนักพัฒนารุ่นใหม่และให้ผู้ที่ ใช้งานลินุกส์ได้พบปะพูดคุยกัน โดยในงานจะมีการจัดแสดงความสามารถของลินุกส์จากผู้ใช้งานและนักพัฒนา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องแม่ข่ายในสายงานต่างๆ งานจะจัดขึ้นในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2554 ที่ อโศกทาว์เวอร์ (โซนลานจอดรถ ชั้น 9)

วัตถุประสงค์การจัดงาน

 1. เพื่อเป็นการกลับมารวมกลุ่มของนักพัฒนาลินุกส์ในเมืองไทย
 2. เป็นงานแสดงความสามารถของลินุกส์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
 3. เป็นงานสัมนาเพื่อส่งเสริมการใช้งานลินุกส์ในประเทศไทย
 4. ให้ความรู้และแนวทางในการก้าวไปสู่การพัฒนาลินุกส์ต้นน้ำ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. บุคคลทั่วไป
 2. ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการ
 3. บุคลากรไอทีภาครัฐและเอกชน
 4. นักพัฒนารุ่นใหม่
 5. นิศิษย์นักศึกษา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. คนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลินุกส์มากขึ้น
 2. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในงาน
 3. ผู้ใช้งานเกิดความมั่นใจถึงความเป็นปึกแผ่นและอนาคตที่จะนำลินุกส์มาใช้งาน
 4. เสริมสร้างนักพัฒนาหน้าใหม่ให้พบกับนักพัฒนารุ่นพี่เพื่อประสานงานกันต่อไป

Comment

Comment:

Tweet

Very oft to receive the PhD level you should get thesis project referring to this good post and dissertation writing service.

#5 By thesis writing (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-05-23 19:50

Thanks for the article. I read the above post.

#4 By Chicgraphic on 2012-03-30 22:43

Don't you acknowledge that it is correct time to get the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/personal-loans">personal loans</a>, which would make your dreams come true.

#2 By Palmer24Keisha (91.212.226.143) on 2011-10-08 10:34

ยังไม่เคยใช้ Linux เลยค่ะ
แต่ที่บริษัทมี OpenSource Softwsre ใช้หลายตัวเลยbig smile